top of page

Rodinné konstelace

V životě často stojíme před otázkami, na které naše vědomá mysl nedokáže dát uspokojivou odpověď...

Proč je to s tímto dítětem tak obtížné? Co se to se mnou děje? Mám tak málo životní síly? Proč náš vztah nefunguje? Proč nemůžeme zůstat spolu, a proč se nedokážeme ani rozejít? Proč si se svou rodinou nedokážu vytvořit pevný vztah?


Jelikož naše každodenní vědomí nám není schopno poskytnout uspokojivé odpovědi na tyto otázky a nalézt řešení, potřebujeme přístup k jiné úrovni vnímání.

 

Proces Konstelací je sebepoznávací a prožitkovou metodou, která odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných či firemních systémech a vytváří prostor pro znovunalezení osobní síly a svého místa, pro přijetí a prožití plného života – vlastního života, osvobozeného od podvědomých rodinných vlivů.

Všichni jsme členové nějakých systémů (celků) – rodiny, školy, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci, nebo i státu. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem.

K pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je potřeba vnímat skutečnosti jako celek a uvidět souvislosti a nikoliv jen jako jednotlivé individuální problémy. Důležitá úroveň působení konstelací je emocionálně prožitková. Tím, že uvidíme – procítíme a akceptujeme skutečnost ´tak, jak je´, obdržíme sílu jít dál bez iluzí a přetvářek.

Účast v kruhu 500 Kč, senioři/studenti 350 Kč. Cena rozestavění + 500 Kč

Rodinné konstelace – 23. 1. 2023 od 10 do 13 hod.

Místo konání: Čajovna Na Kopečku, ul. Na Kopečku, Poděbrady

Cena: účast v kruhu 500 Kč, vlastní rozestavění 1 000 Kč  /  Sleva: studenti a senioři 350 Kč

Nutná rezervace předem  / ekolibrium@seznam.cz

Image by Rachel Nickerson
Rock Maze
bottom of page