top of page
Verca web 2.jpg

Vítám vás

Narodila jsem se v Praze v roce 1975 ve znamení Vodnáře a jsem matkou dvou krásných dětí.


V současném životě jsem procestovala a poznala mnoho zajímavých zemí – Indii, Nepál, Nový Zéland, Malajsii, Ekvádor, Peru, Bolívii a další, naučila jsem se další jazyky – anglicky, německy, španělsky... poznala jiné kultury a zvyky. V Jižní Americe jsem měla možnost setkat se s domorodými Indiány a jejich šamany. Vždy jsem se snažila naladit na jednotlivou zemi, poznat její zvyky, její obyvatele, vůni země. Procházela jsem různými skutečnostmi a příhodami.


To vše mě vedlo a tvořilo mi náhled na svět, s jeho rozdílnými složkami a přesto tvořící celek.


Ale něco tomu chybělo, a tak přišly do mého života děti. Děti pro mne byly ještě větší životní výzvou než cestování. Jejich zdravotní problémy mi ukazovaly zrcadlo – cestu k sobě samé, víru v sama sebe.


Intenzita byla tak silná, až mě zavedla na další dalekou cestu, cestu vnitřního i universálního pochopení. Tato cesta je ze všech mých cest nejdelší, je nekonečná a je jen na mně, jakým krokem po ni budu kráčet a jak daleko dojdu.


Vím, že spoustu z vás na ní někde potkám a už teď se těším na milé shledání.

Beauty Product

Dosažená kvalifikace

 • Studium metody One Brain – kineziologie pod vedením Mgr. Míly Rutové
   

 • Nadstavbové studium metody One Brain – kineziologie u zakladatele metody Daniela Whitesida (USA), dále u Alie Relker (Holandsko) a Ing. Zuzany Frankové (Slovensko)
   

 • 2-letý konstelační výcvik Rodinných systemických konstelací spojený s metodou One Brain pod vedením lektorů – Dr. Arnold a Eva Polivka (Rakousko)
   

 • Dále jsem v průběhu let od roku 2009 absolvovala kurzy Reiki, Reflexní terapie,
  Shiatsu a další

bottom of page